Najważniejsze programy i pionierskie operacje poprawiające słuch prof. Henryka Skarżyńskiego

Operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, którą 16 lipca 1992 roku po raz pierwszy w Polsce przeprowadził prof. Henryk Skarżyński, była punktem zwrotnym w otochirurgii – od chwili tego zabiegu rozpoczął się stały postęp w leczeniu wad słuchu. Profesor Skarżyński wykonywał bowiem kolejne pionierskie operacje i wraz z zespołem wdrażał nowe procedury medyczne i programy, dzięki którym możliwe stało się leczenie nawet tych pacjentów, u których wcześniej przywrócenie słuchu było niemożliwe.

CODACS-SAM_3213

1991
Uruchomienie po raz pierwszy w Polsce programu leczenia głuchoty u dorosłych i dzieci przy wykorzystaniu wszczepów ślimakowych. Wymiernym efektem realizacji tego programu była pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego u osoby dorosłej, a potem u dziecka z całkowitą głuchotą. Był to największy przełom w otolaryngologii, audiologii i foniatrii ostatniego ćwierćwiecza XX wieku w Polsce. Program był w pierwszych latach finansowany m.in. przez Fundację Rozwoju Medycyny „Człowiek- Człowiekowi”, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i PFRON.

1992
Przełom w otochirurgii. 16 lipca prof. Henryk Skarżyński wykonał pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. Następnego dnia taki sam zabieg przeprowadził u niesłyszącego dziecka.


Więcej w wydaniu specjalnym
http://slysze.inz.waw.pl/20-lat-instytutu-fizjologii-i-patologii-sluchu-slysze-wydanie-specjalne-2016/