Masz implant? Pomyśl o szczepieniu

Dr Anna Piotrowska: Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania chorobom wywoływanym przez pneumokoki są szczepienia ochronne / Fot. Maciej Nowicki

Dr Anna Piotrowska: Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania chorobom wywoływanym przez pneumokoki są szczepienia ochronne / Fot. Maciej Nowicki

Z wstępnych badań przeprowadzonych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu wynika, że jedynie niewielki odsetek pacjentów, którzy mają wszczepiony implant ślimakowy, jest zaszczepiony przeciwko pneumokokom. Dlaczego warto poddać się temu szczepieniu, wyjaśnia dr n. med. Anna Piotrowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Badań Przesiewowych, w rozmowie ze „Słyszę”.

Słyszę: Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO ) pneumokoki są główną przyczyną zakażeń i zgonów na świecie. Dlaczego te bakterie są tak niebezpieczne?
Dr n. med. Anna Piotrowska: Pneumokoki to popularna nazwa bakterii Streptococcus pneumoniae z grupy paciorkowców. Mogą być niebezpieczne dla człowieka, gdyż ze względu na swoją budowę posiadają liczne tzw. czynniki zjadliwości, które w określonych warunkach stanowią o zdolności tego patogenu do infekcji wielu tkanek organizmu. Wywoływane przez nie choroby dzielimy na inwazyjne (w zakażeniach inwazyjnych bakterie obecne są we krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym) i nieinwazyjne. Najgroźniejsze zakażenia inwazyjne to posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu oraz zapalenie płuc przebiegające z bakteriemią, czyli obecnością bakterii we krwi. Wśród nieinwazyjnych wymienia się: zapalenia ucha środkowego, zatok przynosowych, kości, otrzewnej, wsierdzia oraz tkanek miękkich.
Z danych WHO wynika, że w roku 2008 z powodu zakażenia pneumokokami zmarło na świecie 476 000 dzieci poniżej 5 roku życia. Dlatego zakażenia te uznane są przez WHO za chorobę o najwyższym priorytecie zwalczania.

S.: Jak często przypadki chorób wywoływanych przez pneumokoki odnotowuje się w Polsce?
A.P.: Z danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego wynika, że w Polsce w latach 2008–2013 inwazyjną chorobę pneumokokową stwierdzano najczęściej u dzieci poniżej 5. roku życia, w tym zwłaszcza u dzieci poniżej 2. roku życia. Wyższą zapadalność niż przeciętna obserwowano również wśród osób w wieku powyżej 60 lat.
W latach 2011–2013 rejestrowano w Polsce do 192 zachorowań rocznie na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu wywołanych przez pneumokoki. Większość tych zakażeń dotyczyła osób powyżej 45. roku życia, jednak zapadalność była najwyższa w grupie dzieci do 4. roku życia.


Więcej w wydaniu maj/czerwiec 3/143/2015
http://slysze.inz.waw.pl/jak-spiewac-zdrowo-profesjonalna-opieka-nad-glosem-artystow-slysze-nr-majczerwiec-31432015/

KUP TERAZ
http://www.inz.waw.pl/web/wydawnictwa/isklep.php