Implant a słuch naturalny rozszerzenie kryteriów kwalifikacji

Implant a słuch naturalny rozszerzenie kryteriów kwalifikacji

Implant a słuch naturalny rozszerzenie kryteriów kwalifikacji

Prestiżowe czasopismo naukowe „International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology” opublikowało pracę prof. Henryka Skarżyńskiego, doc. Artura Lorensa, Beaty Dziendziel i doc. Piotra Skarżyńskiego pt. „Expanding pediatric cochlear implant candidacy: A case study of electro-natural stimulation (ENS) in partial deafness treatment”. W artykule tym zaproponowano rozszerzenie wskazań do wszczepienia implantu o grupę pacjentów z częściową głuchotą, którzy mają prawidłowy słuch co najmniej do 1500 Hz. Nową metodę leczenia określa się jako dopełnienie słuchu naturalnego (electronatural stimulation).

W 2002 roku prof. Henryk Skarżyński, wykonując pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie z częściową głuchotą, wykazał, że połączenie słuchu akustycznego i elektrycznego jest możliwe. Zaproponowane przez specjalistów z Instytutu kryteria kwalifikacji do zabiegu (electric complement – EC), które obejmowały pacjentów mających prawidłowy słuch do co najmniej 500 Hz i niedosłuch w zakresie wyższych częstotliwości, są powszechnie przyjęte na świecie. Obecnie prof. Henryk Skarżyński ponownie proponuje rozszerzenie wskazań do wszczepienia implantu o grupę pacjentów z częściową głuchotą, którzy mają prawidłowy słuch do 1500 Hz. Jest to kolejny krok w leczeniu niedosłuchów, określony jako elektryczne dopełnienie słuchu naturalnego (electro-natural stimulation
– ENS).

Pod opieką Instytutu znajduje się największa w świecie grupa pacjentów z częściową głuchotą, którzy prawidłowo słyszą dźwięki do co najmniej 500 Hz. Spośród tej olbrzymiej grupy wybrano nietypowy przypadek – pacjenta, którego wyniki badań audiologicznych oscylowały wokół wartości znajdujących się na granicy wskazań do wszczepienia implantu.


Więcej w wydaniu listopad/grudzień 6/146/2015
http://slysze.inz.waw.pl/zdrowych-swiat-slysze-nr-listopadgrudzien-61462015

KUP TERAZ
http://www.inz.waw.pl/web/wydawnictwa/isklep.php