XLII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”.

Kwalifikacja najmłodszych pacjentów do implantu ślimakowego i pniowego oraz opieka poimplantacyjna, aparatowanie dzieci, otoskleroza u dzieci, badania przesiewowe w otolaryngologii dziecięcej, rehabilitacja dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – to tylko część tematów poruszanych podczas corocznej Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”. Jej organizatorem było Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych we współpracy z Towarzystwem Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich oraz Instytutem Narządów Zmysłów. Konferencja odbyła się po raz drugi w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Prof. Henryk Skarżyński podczas przemówienia na Konferencji


Kwalifikacja najmłodszych pacjentów do implantu ślimakowego i pniowego oraz opieka poimplantacyjna, aparatowanie dzieci, otoskleroza u dzieci, badania przesiewowe w otolaryngologii dziecięcej, rehabilitacja dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – to tylko część tematów poruszanych podczas corocznej Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”. Jej organizatorem było Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych we współpracy z Towarzystwem Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich oraz Instytutem Narządów Zmysłów. Konferencja odbyła się po raz drugi w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Pacjenci uznawani za całkowicie głuchych mogą posiadać resztki słuchowe dla niskich częstotliwości. – Pierwsze prace wskazujące na możliwość zastosowania minimalnie inwazyjnej techniki chirurgicznej zachowującej resztki słuchowe u pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego zostały przez nas przedstawione już w 1997 roku podczas V Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych w Nowym Jorku – przypominał prof. Skarżyński, podkreślając, że to doniesienie było dla jej uczestników wielkim zaskoczeniem. Opracowana przez prof. Skarżyńskiego technila polega na wszczepieniu elektrody do ślimaka przez tzw. okienko okrągłe (technika 6 kroków). Tę właśnie technikę prof. Skarżyński wykorzystał podczas pierwszej na świecie operacji wszczepienia implantu ślimakowego u dorosłego pacjenta z częściową głuchotą, a następnie pierwszej na świecie takiej operacji u dziecka. Ośmioletnia wówczas Ewelina Grabowska mówiła bardzo niewyraźnie. Po wszczepieniu implantu i rehabilitacji słuchu nastąpił u niej tak duży postęp w rozwoju mowy, że dzisiaj daje sobie radę nawet z recytacją wierszy, co udowodniła, występując podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia IFPS na scenie Filharmonii Narodowej. Obecnie po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (jej historię opowiadamy na dalszych stronach).


Więcej w wydaniu:
http://slysze.inz.waw.pl/i-kongres-zdrowie-polakow-slysze-nr-listopad-grudzien-6-170-2019/