Wesołych Świąt! (Słyszę nr listopad/grudzień 6/164/2018)

Wesołych Świąt! (Słyszę nr listopad/grudzień 6/164/2018)

Wesołych Świąt! (Słyszę nr listopad/grudzień 6/164/2018)

Skrzypek musi mieć bardzo dobry słuch
Ukraiński wirtuoz skrzypiec z polskim paszportem, koncertował z wieloma znakomitymi orkiestrami świata. Juror „Beats of Cochlea”. Z uczestnikami tego Festiwalu spotkał się w ubiegłym roku podczas warsztatów muzycznych. O wrażeniach z tego spotkania, swoich pierwszych koncertach i grze na skrzypcach Paganiniego Vadim Brodski opowiedział „Słyszę” podczas niedawnej wizyty w Światowym Centrum Słuchu.

Jak najlepiej leczyć małych pacjentów? XLI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”
Leczenie zaburzeń słuchu i opieka poimplantacyjna, otoskleroza u dzieci, nowoczesne metody operacji migdałków i zatok, leczenie zaburzeń głosu, choroby genetyczne powodujące problemy ze słuchem. To tylko część tematów poruszanych podczas corocznej Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”. Jej organizatorem było Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych we współpracy z Towarzystwem Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich oraz Instytutem Narządów Zmysłów. Konferencja odbyła się pod patronatem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, po raz pierwszy w Kajetanach.

Sukcesy na konferencjach naukowych
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ma już ugruntowaną pozycję w międzynarodowym środowisku naukowym. Podczas światowych kongresów i konferencji nasi specjaliści prezentują unikalne wyniki badań oraz procedury kliniczne, jakie wdrażane są w Kajetanach.

Wyciszanie dźwiękiem mis i gongów
Szukając sposobu na uciążliwe szumy uszne, odkrył terapeutyczną moc dźwięków wydawanych przez tybetańskie misy i gongi. Zafascynowany ich wpływem na organizm człowieka, został instruktorem masażu za pomocą dźwięków. Masaż ten Leszek Angulski, pacjent Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, zaprezentował podczas konferencji dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki, która w listopadzie br. odbyła się w Światowym Centrum Słuchu. Po warsztatach relaksacyjnych oraz koncercie mis i gongów postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami również z czytelnikami „Słyszę”.

Nadwrażliwość słuchowa czy mizofonia?
Nadwrażliwość słuchowa i mizofonia często towarzyszą szumom usznym. Czym różnią się te dolegliwości i jak je leczyć, wyjaśniała dr n. med. Danuta Raj-Koziak, kierownik Zakładu Szumów Usznych IFPS, podczas konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i ich rodzin, która co roku jest organizowana w Światowym Centrum Słuchu.

O badaniach kwestionariuszowych w otorynolaryngologii
Pacjenci Światowego Centrum Słuchu są często proszeni podczas wizyt lekarskich o wypełnienie kwestionariuszy dotyczących nasilenia objawów chorobowych i jakości życia. Ich wyniki stanowią dla specjalistów cenne źródło informacji, zarówno na etapie diagnozowania, jak i leczenia dolegliwości otolaryngologicznych. Jakie badania kwestionariuszowe są obecnie stosowane w praktyce klinicznej, wyjaśnia mgr Joanna Rajchel.

Dopasowanie neurokognitywne, czyli o sprawdzaniu przewodzenia w nerwie słuchowym
Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej, wdrożony w Światowym Centrum Słuchu IFPS. Przypomnijmy, polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko z wykorzystaniem wyników podstawowych badań z zakresu inżynierii klinicznej, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów psychologicznych opracowanych pod kątem pacjentów implantowanych. Dopasowanie neurokognitywne to jedyna metoda, która pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego – nie tylko poprawę słyszenia czy rozumienia mowy, lecz także usprawnienie elementarnych funkcji poznawczych (wykonawczych, pamięci, uwagi, percepcji), a nawet funkcji złożonych, takich jak myślenie, język. Mówiąc, że dopasowanie implantu, a dokładniej procesora mowy, ma charakter NEUROkognitywny eksponujemy fakt, że przy ustawianiu jego parametrów bierzemy pod uwagę „wydolność” zakończeń nerwowych w uchu wewnętrznym i kondycję neuronalnych szlaków słuchowych. Jakimi metodami dokonujemy tej oceny, wyjaśnia dr inż. Adam Walkowiak z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS.

Piramida Zdrowego Żywienia na świątecznym stole
Pierogi z kapustą i grzybami, smażony karp, bigos wigilijny, śledzie w śmietanie, kutia. Stół na Boże Narodzenie obfituje w potrawy ciężkostrawne, o dużej zawartości tłuszczu i cukru. Co zatem zrobić, żeby święta były zarówno smaczne jak i zdrowe? Radzi mgr inż. Magdalena Siuba-Strzelińska, dietetyk z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ.