W numerze 9/59/2002 wrzesień

W numerze 9/59/2002 wrzesień

W numerze 9/59/2002 wrzesień

 • Program Opieki – Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha
  środkowego – aktualna procedura postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
 • Plastyka kieszonki retrakcyjnej błony bębenkowej
 • 2nd International Conference on Newborn Hearing Screening, Diagnosis and Intervention
 • „Medycyna Na Odległość” – szanse i wyzwania dla polskiej wsi na drodze do społeczeństwa informacyjnego – V Krajowa Konferencja Telekomunikacji Wiejskiej w Kielcach
 • Słuch częściowo elektryczny – pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie z zachowanymi resztkami słuchowymi
 • Strony dla rodziców – Ciało i psychika
 • Między nami…- Zobaczyć język migowy
 • Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek” – Rehabilitacja pacjentów implantowanych
 • Porady prawnika
 • Zespół Ośrodków Specjalnych w Lublińcu – Oferta kształcenia