W numerze 9/47/2001 wrzesień

W numerze 9/47/2001 wrzesień

W numerze 9/47/2001 wrzesień

  • Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce
  • Zespoły genetycznie uwarunkowane z niedosłuchem
  • Ciekawostki
  • Sympozjum Audiologiczne z udziałem Warrena Estabrooksa
  • Turnusy rehabilitacyjne w Siedlcach i w Radomiu
  • Strony dla Rodziców
  • Między nami…
  • Kącik logopedy