W numerze 7-8/57-58/2002 lipiec/sierpień

W numerze 7-8/57-58/2002 lipiec/sierpień

W numerze 7-8/57-58/2002 lipiec/sierpień

 • Program Opieki – Ocena efektów rehabilitacji w grupie najmłodszych użytkowników implantów COMBI 40+ w Warszawskim Programie Implantów Ślimakowych
 • Na czym polega ossikuloplastyka – rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych?
 • Z kraju i ze świata:
  • XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w Poznaniu
  • Międzynarodowa konferencja z zakresu telemedycyny w Jabłonnie pod Warszawą
  • Światowy Dzień Telekomunikacji
  • II Kongres Audiologii Dziecięcej w Kopenhadze
 • O różnych środkach komunikowania się z niesłyszącym dzieckiem
 • Kącik logopedy – Na czym polega i dla kogo jest przeznaczona terapia psychomotoryczna
 • Klub „Ślimaczek” – Dziecięcy Program Implantów Ślimakowych z Nottingham
 • Strony dla rodziców – Propozycje wakacyjnych zabaw i książki, którą warto przeczytać
 • I ty możesz zostać strażakiem – spotkanie dla niedosłyszących dzieci
 • Między nami – Jak poradzić sobie na studiach – o swoich doświadczeniach opowiada niedosłysząca studentka