W numerze 7-8/45-46/2001 lipiec/sierpień

W numerze 7-8/45-46/2001 lipiec/sierpień

W numerze 7-8/45-46/2001 lipiec/sierpień

  • Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce
  • Zabiegi i operacje w chorobach otolaryngologicznych – część I
  • Ciekawostki
  • W kraju
  • V Festiwal Nauki
  • Promocje programów multimedialnych – Pikniki 2001
  • Badanie słuchu – prezentem dla dzieci
  • Strony dla rodziców
  • Między nami…
  • Dzieci z Klubu „Ślimaczek” poznają świat zwierząt