W numerze 6/86/2005 wrzesień/październik

W numerze 6/86/2005 wrzesień/październik

W numerze 6/86/2005 wrzesień/październik

 • Aatomia narządu mowy – krtań (3)
 • Głos moje narzędzie pracy
 • Głos ludzki – najpiękniejszy instrument świata
 • Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy w Krakowie – otwarte
 • ISO dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu,
  – czyli polityka jakości i ochrony środowiska w zintegrowanym systemie zarządzania Instytutu
 • IV elitarne spotkanie specjalistów w ramach Hearing Preservation Workshop
 • III Międzynarodowa Konferencja Telemedycyny i Komunikacji Multimedialnej
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne na rzecz uczniów z uszkodzeniami słuchu
  – część I o pomocy nauczycielom uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkołach ogólnodostępnych
 • Klub „Ślimaczek”
  – Znów słyszę – relacja osoby z implantem slimakowym
 • Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących w roku 2005

PLIK DO POBRANIA