W numerze 6/80/2004 listopad/grudzień

W numerze 6/80/2004 listopad/grudzień

W numerze 6/80/2004 listopad/grudzień

 • Jednostki chorobowe w zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi
 • Anatomia narządu słuchu (cz. 2)
 • Ciekawostki
 • Medyczne Noble 2004
 • Media o nas
 • Gloria Medicinae
 • Centrum Doskonałości PROKSIM
 • Otolaryngologia na Bałkanach
 • Strony dla rodziców

  – Grudzień – miesiącem uszczęśliwiania
 • Między nami

  – Moja droga wyrównywania szans (cz. 2)
 • Klub „Ślimaczek”
  – Jaka zmiana?
 • Kącik logopedy
  – Próby do badania kompetencji językowej dzieci 6 – 8-letnich z uszkodzeniami słuchu
 • Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących w 2004 r.