W numerze 6/56/2002 czerwiec

W numerze 6/56/2002 czerwiec

W numerze 6/56/2002 czerwiec

  • O czynnikach predysponujących do jąkania
  • Operacyjne leczenie perlakowego zapalenia ucha środkowego
  • Polsko-Białoruskie Spotkanie Naukowe nt.” Postępy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu i mowy”
  • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu na Forum EURO-CHINA’2002
  • V Ogólnopolski Konkurs Znajomości Języka Polskiego dla Uczniów Niesłyszących
  • Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Placówek dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu
  • Kącik logopedy – Co lubi „Tadek – niejadek”? – czyli o bogactwie języka w bajkach, wierszykach i historyjkach
  • Klub „Ślimaczek” – Historia Rafała, który „lubi słyszeć” i dzięki implantowi znowu ma taką możliwość
  • Strony dla rodziców – O byciu ojcem dziecka z wadą słuchu
  • Nowości wydawnicze: Harvey Dillon „Hearing Aids”