W numerze 6/116/2010 listopad/grudzień

W numerze 6/116/2010 listopad/grudzień

W numerze 6/116/2010 listopad/grudzień

Ośrodkowe zaburzenia słuchu (3) – Postępowanie terapeutyczne

  • Jak możemy pomóc osobom z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu?  O najczęściej stosowanych programach terapeutycznych stosowanych przy tego typu problemach napisał w kolejnym artykule dr Andrzej Senderski.

Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę Światowego Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty

  • Relacja z uroczystości, która odbyła się 25 października 2010 r. w Kajetanach. Otwarcie nowego Centrum, mającego być sercem światowej otochirurgii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji, miejscem realizacji innowacyjnych programów badawczych, klinicznych i dydaktycznych, planowane jest już za rok, podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.  

Międzynarodowe targi medyczne w Kazachstanie, Azerbejdżanie, Uzbekistanie

  • Udział w targach międzynarodowych to dobra okazja nie tylko do prezentacji własnych osiągnięć, ale także do rozmów, wymiany wiedzy oraz do nawiązywania nowych kontaktów,. Instytut po raz pierwszy zaprezentował w tych krajach swoją działalność oraz osiągnięcia naukowe, co zaowocować może ciekawą współpracą oraz przeprowadzeniem pilotażowych badań przesiewowych słuchu i wzroku..

Strony dla rodziców – O nas samych, naszym małżeństwie, naszej rodzinie, dzieciach. O Dziś.  I o Jutrze

  • Czy jesteś dla siebie wystarczająco ważna/ważny? Czy może myślisz, że odkąd jesteś rodzicem dziecka z wadą słuchu, już się nie liczysz jako ktoś dla siebie?  Czy to miałoby znaczyć, że Twoje życie już się skończyło? Masz żyć tylko dla innych? Dla Twoich dzieci, dla współmałżonka? Poświęcić swoje życie dla życia kogoś innego? Czy aby na pewno tak chcesz? Takie i inne trudne pytania zadają Państwu Joanna Kobosko i Joanna Kosmalowa.

Klub „Ślimaczek”

  • Wywiad z Agatą Jurkiewicz, użytkowniczką systemu implantu ślimakowego i autorką internetowego bloga (http://ci.hell.pl/)poświęconego doświadczeniom związanym z nauką słyszenia przez implant.

Klub „Tinnitus”

  • Wspomnienia członków Klubu „Tinnitus” z wrześniowego turnusu rehabilitacyjnego w Łebie.