W numerze 6/104/2008 listopad/grudzień

W numerze 6/104/2008 listopad/grudzień

W numerze 6/104/2008 listopad/grudzień

 • Rekonstrukcje małżowiny usznej
  O sposobach i wynikach operacyjnego leczenia niedorozwoju małżowiny uszneju pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu napisała dr Katarzyna Łazęcka.
 • I Międzynarodowy Kongres Studentów i Młodych Naukowców
  Czego studenci i młodzi naukowcy ze świata mogą się nauczyć od specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – o tym piszą Piotr H. Skarżyński i Diana Marzec
 • Strony dla Rodziców – List otwarty do Rodziców dzieci z wadą słuchu
  Jakie są oczekiwania terapeutów słuchu i mowy względem rodziców dzieci z wadą słuchu oraz rodziców względem specjalistów – o tym w tekście Joanny Kosmalowej i Joanny Kobosko.
 • Kącik psychologa – Twoja praca to nie to samo co twoja wartość. Czy pracoholizm jest źródłem szczęścia? Czy sukcesy zawodowe są jedynym wyznacznikiem życiowych osiągnięć człowieka i niezbędnym elementem budującym poczucie własnej wartości? – na te i inne pytania odpowiada psycholog mgr Ewelina Latkowska.
 • O barierach i trudnościach w kontaktach z pacjentami niesłyszącymi
  Kolejny z cyklu artykuł będący refleksją na temat pracy w zawodzie protetyka słuchu i trudności, jakie pojawiają się w kontaktach z osobami z zaburzeniami słuchu.