W numerze 5/85/2005 listopad/grudzień

W numerze 5/85/2005 listopad/grudzień

W numerze 5/85/2005 listopad/grudzień

 • Anatomia narządu mowy – krtań (2)
 • Czy wiesz, że …
 • Akademia Otochirurgii (październik 2004 – czerwiec 2005)
 • Media o nas
 • Czuję się Państwa ambasadorem
 • – wywiad z Maciejem Miecznikowskim (wokalistą zespołu Leszcze)
 • Urządzenie do badań przesiewowych słuchu „Kuba mikro”
 • Fundacja Polsat – dzieciom niesłyszącym
 • 13 rocznica wszczepienia pierwszego w Polsce implantu ślimakowego
 • Strony dla Rodziców
  O zabawie dzieci z wada słuchu
 • Postawy rodziców i ich konsekwencje dla rozwoju dziecka głuchego
 • Między nami – Spływ kajakowy 2005
 • Neurofizjologia mowy i konsekwencje terapeutyczne (3)
  – przykłady kliniczne
 • Pobyty diagnostyczno-leczniczo-integracyjne
  – organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących

PLIK DO POBRANIA