W numerze 5/55/2002 maj

W numerze 5/55/2002 maj

W numerze 5/55/2002 maj

 • Diagnostyka centralnych zaburzeń słuchu u dzieci
 • Protezowanie słuchu za pomocą wszczepialnego aparatu RETRO X
 • Relacja z VII Międzynarodowego Sympozjum na temat szumów usznych
 • O Stowarzyszeniu Pomocy Niesłyszącym „Słyszę Serce” z Łodzi
 • „Ciszej” – wrocławskie dni walki z hałasem
 • Relacja z Sympozjum Logopedycznego w Lublinie
 • Klub „Ślimaczek” – Metody obiektywne badania słuchu elektrycznego
 • Między nami… – Opowieść Małgosi, której utrata słuchu nie przeszkodziła w ukończeniu studiów medycznych
 • Kącik logopedy – O rozwoju społecznym małych dzieci z wadą słuchu – z doświadczeń Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji PZG w Gdańsku
 • Nowości wydawnicze
 • Przepisy prawne dla osób niepełnosprawnych – uaktualnienie, cz. II