W numerze 5/115/2010 wrzesień/październik

W numerze 5/115/2010 wrzesień/październik

W numerze 5/115/2010 wrzesień/październik

Centralne zaburzenia słuchu (2)

  • Kolejny artykuł z cyklu poświęcony został diagnostyce. Autor szczegółowo omawia rodzaje testów diagnostycznych wykorzystywanych w celu potwierdzenia występowania ośrodkowych zaburzeń słuchu. Zadaniem diagnostyki jest przede wszystkim określenie schorzenia dominującego w zaburzeniach skojarzonych oraz określenie tzw. profilu słuchowego dziecka, czyli najbardziej zaburzonych wyższych funkcji słuchowych, w celu dopasowania dla niego indywidualnej terapii.

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich Polski zachodniej

  • Artykuł jest szczegółową relacją z realizacji badań przesiewowych oraz wyników Programu.

XXI Międzynarodowy Kongres Edukacji Głuchych ICED 2010

  • Relacja dr Joanny Kobosko z kongresu w Vancouver, poświęconemu problemom związanym z edukacją i integracją społeczną uczniów z wadą słuchu.

Strony dla rodziców – Słyszące rodzeństwo dzieci głuchych i słabosłyszących
– spojrzenie z różnych stron

  • O konsekwencjach, jakie dla słyszącego dziecka niesie ze sobą posiadanie brata czy siostry z wadą słuchu, oraz o tym, od czego zależy jakość relacji między słyszącym i niesłyszącym rodzeństwem napisały dla Państwa Joanna Kobosko i Joanna Kosmalowa.

Klub „Ślimaczek” – W poszukiwaniu świata dźwięków (cz. IV)

  • Dlaczego bez implantu świat jest szary i jednowymiarowy? Jakie fascynujące dźwięki można usłyszeć na wsi? Czy słuchanie bajek może pomóc w rehabilitacji słuchu?
    Odpowiedź na te i inne pytania znajdą Państwo w kolejnej części ciekawej opowieści Pawła Tendery o jego doświadczeniach słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego.

Klub „Tinnitus”

  • Wspomnienia z wakacyjnych spotkań członków Klubu „Tinnitus”.