W numerze 5/109/2009 wrzesień/październik

W numerze 5/109/2009 wrzesień/październik

W numerze 5/109/2009 wrzesień/październik

„Słyszę” w numerze 5/109/2009 wrzesień-październik, między innymi

 • Zaburzenia głosu i mowy u dzieci rozpoczynających naukę w szkole
  – jak dbać o głos i mowę dziecka, jakie są przyczyny ograniczające rozwój mowy dziecka rozpoczynającego naukę w szkole – o tych i wielu innych kwestiach w artykule dr Agaty Szkiełkowskiej – kierownika Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
 • Sympozjum Międzynarodowej Grupy Badawczej Audiometrii Odpowiedzi Wywołanych (IERASG)
  Sympozjum z udziałem najbardziej kompetentnych specjalistów z dziedziny badań elektrofizjologicznych słuchu, nastawione na wymianę doświadczeń i opinii, na dyskusję i konfrontacje pomysłów i teorii, a nie propagowanie ugruntowanych metod czy uznanych osiągnięć.
 • Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek”
  O zmianach w życiu, jakie spowodowała decyzja o wszczepieniu implantu opowiada pacjentka – Elżbieta Gołębiowska 
 • Nowości wydawnicze – Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego
  Książka, o której mowa, poświęcona jest zagadnieniom wspierania rozwoju dziecka głuchego w komunikowaniu się z otoczeniem.