W numerze 4/54/2002 kwiecień

W numerze 4/54/2002 kwiecień

W numerze 4/54/2002 kwiecień

  • Odległe efekty terapii choroby Meniere’a metodą zmian ciśnienia indukowanych w uchu środkowym
  • Operacja wszczepienia zaczepów tytanowych dla protezy małżowiny usznej
  • Ciekawostki
  • Spotkanie dla dzieci z Klubu „Ślimaczek”
  • Europejskie Sympozjum – implanty ślimakowe u dzieci
  • Strony dla Rodziców – O dzieciach niesłyszących korzystających z implantów
  • Program „Słyszę…” w województwie lubuskim
  • Między nami… – Życzliwy przyjaciel; III Zjazd i Konferencja „Ustroń 2002”
  • Niektóre uregulowania prawne mające na celu szczególną ochronę dzieci z wadą słuchu i ich rodzin – uaktualnienie
  • XXII Kurs Mikrochirurgii Ucha