W numerze 4/120/2011 lipiec/sierpień

W numerze 4/120/2011 lipiec/sierpień

W numerze 4/120/2011 lipiec/sierpień

 • Obszerna relacja z 10 Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS), który odbył się w dniach 22-25 czerwca br. w Warszawie.
  • II Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców i Studentów
  • „Window Approach Workshop” – WAW 11
  • Sympozja satelitarne
  • VI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
  • Warsztaty naukowo-szkoleniowe
  • Europejski konsensus naukowy nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • Sesje specjalne
  • 15 rocznica powstania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Nagrody i wyróżnienia dla profesora Henryka Skarżyńskiego
 • Klub „Tinnitus”
  • Jak pomagać i radzić sobie w trudnych momentach
   Dlaczego osoby z szumami usznymi tak chętnie się spotykają, jak znaleźć wsparcie w rodzinie – o tym napisali gospodarze Klubu Tinnitus
  • Znalezione u Francuzów
   Ciekawe wyniki ankiety dotyczącej szumów usznych przeprowadzonej wśród członków francuskiego stowarzyszenia osób z szumami usznymi.