W numerze 4/108/2009 lipiec-sierpień

W numerze 4/108/2009 lipiec-sierpień

W numerze 4/108/2009 lipiec-sierpień

 • Leczenie częściowej głuchoty
  – o historii koncepcji leczenia częściowej głuchoty oraz polskich osiągnięciach w tej
  dziedzinie opowiada profesor Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i prekursor nowych metod terapii zaburzeń słuchu.
 • „Concours Lepine 2009” w Paryżu
  Nowoczesne technologie opracowane przez polskich naukowców, które mają ułatwiać codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i których nowatorstwo jest nagradzane na najważniejszych światowych salonach wynalazczości – o tym między innymi w tekście „Concours Lepine 2009″.
 • 17 rocznica wszczepienia pierwszego w Polsce implantu ślimakowego
  Krótkie przypomnienie ważnych wydarzeń z realizacji Programu Implantów
  Słuchowych zainicjowanego w Polsce przez profesora Henryka Skarżyńskiego w 1992 roku
 • Nowa generacja implantów słuchowych dla najmłodszych dzieci
  – konferencja prasowa

  Nowy, znacznie zminiaturyzowany implant ślimakowy został wszczepiony w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy Instytutu w Kajetanach. O jego zaletach i nowych możliwościach przeczytają Państwo w artykule pt.”Nowa generacja implantów słuchowych dla najmłodszych dzieci”.
 • O ogromnych zmianach w życiu, jakie spowodowała decyzja o wszczepieniu implantu, opowiadają pacjenci z różnymi rodzajami wad słuchu
  • „Wymazane gumką” – rozmowa z Małgorzatą Jeruzalską – pacjentką i pracownikiem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – pedagogiem w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej.
  • ” Life after deaf” rozmowa z Karolem Nowakowskim członkiem hip-hopowego zespołu 2cztery7, wielkim fanem klubu piłkarskiego Legia i pacjentem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – o jego zainteresowaniach i utracie słuchu.;
  • „Trzy życia” – rozmowa z Małgorzatą Strycharz asystentem w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pacjentką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
  • „Czas ciszy ma swój urok” – rozmowa z Edytą Pliszką pacjentką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Dziennikarką i działaczką społeczną o byciu aktywną mimo wady słuchu.