W numerze 4-5/42-43/2001 kwiecień/maj

W numerze 4-5/42-43/2001 kwiecień/maj

W numerze 4-5/42-43/2001 kwiecień/maj

  • Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce
  • Genetyka niedosłuchu izolowanego
  • Medycyna 100 lat temu…
  • Sympozjum w Los Angeles
  • Obchody XX-lecia Specjalistycznego Ośrodka w Zielonej Górze
  • „Telezdrowie”
  • Turnusy rehabilitacyjne w Specjalistycznych Punktach Konsultacyjnych
  • Kształcenie dzieci z wadą słuchu – tematem konferencji w Raciborzu
  • Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek”
  • XXI Kurs Mikrochirurgii Ucha