W numerze 3/83/2005 maj/czerwiec

W numerze 3/83/2005 maj/czerwiec

W numerze 3/83/2005 maj/czerwiec

 • Anatomia narządu słuchu
  – błędnik błoniasty
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  – uczestnikiem Konferencji „Gospodarka a Nauka”
 • Jak jest uregulowana prawnie sytuacja, kiedy chcemy zmienić na nowe, nasze protezy słuchowe ?
 • Rola dźwięku w terapii szumów usznych
 • Nagroda Zaufania
  – Złoty OTIS 2004
 • Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy
  – Kliniczne Centrum Oto-Ryno-Laryngochirurgii (2)
 • Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji w Łebie
 • Słuch, język, komunikacja dzieci implantowanych
  – wzajemne relacje, praktyczne implikacje
 • Matką być
 • Neurofizjologia mowy i konsekwencje terapeutyczne (1)
 • To już… 10 lat
  – wspomnienie o doc. Marii Góralównie

PLIK DO POBRANIA