W numerze 3/77/2004 maj/czerwiec

W numerze 3/77/2004 maj/czerwiec

W numerze 3/77/2004 maj/czerwiec

 • Zabieg bez bólu
  – arkana anestezjologii, cz. III
 • Polak pacjentem w krajach Unii Europejskiej
 • Czy wiesz, że…
 • Ciekawostki
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu finalistą międzynarodowego konkursu Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej
  – pod auspicjami Komisji Europejskiej na najlepszy serwis internetowy w dziedzinie telemedycyny
 • II Konferencja Telemedycyny i Komunikacji Multimedialnej
 • Media o nas, czyli o czym warto przeczytać
 • Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy
  Kliniczne Centrum Oto-Ryno-Laryngochirurgii
 • Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny „Słyszę” w Ostrołęce
 • Strony dla rodziców
 • Między nami…
 • Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek”
 • Człowiek człowiekowi przyjacielem – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących (2)