W numerze 3/53/2002 marzec

W numerze 3/53/2002 marzec

W numerze 3/53/2002 marzec

  • Leczenie niedosłuchu za pomocą aparatu słuchowego typu BAHA
  • O metodach pracy z dziećmi z wadą słuchu w Ośrodku Audiofonologii w Brukseli
  • Międzynarodowa Konferencja poświęcona ludziom z wadą słuchu „Deaf Way II”
  • O konkursie Eskulap 2001, którego jednym z laureatów został prof. Henryk Skarżyński
  • Akcja „Ochrona przed hałasem”
  • Klub „Ślimaczek” – O implantowaniu obuusznym
  • Kącik logopedy – O zaletach grupowych zajęć rehabilitacyjnych – z doświadczeń Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji PZG w Gdańsku
  • Przepisy prawne dla osób niepełnosprawnych – cz. III
  • „Między nami…” – Dlaczego nie zostałam „głuchoniemą”? – cz. III