W numerze 3/125/2012 maj/czerwiec

W numerze 3/125/2012 maj/czerwiec

W numerze 3/125/2012 maj/czerwiec

 • Otwarcie Światowego Centrum Słuchu
  W dniu 10 maja 2012 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, w którym wzięli udział liczni goście z kraju i zagranicy, w tym najważniejsi przedstawiciele władz RP.  W numerze zamieszczamy obszerną relację z tego wydarzenia.
 • 20 rocznica wszczepienia pierwszego w Polsce implantu ślimakowego
 • Historia 20 lat programu implantów słuchowych w Polsce
  Dwadzieścia lat temu profesor Henryk Skarżyński jako pierwszy w Polsce wszczepił implant ślimakowy. W czasie tych 20 lat powstały i rozwinęły się kolejne ważne inicjatywy na rzecz osób z zaburzeniami słuchu i mowy. Przypominany o tych najważniejszych, które zmieniły oblicze polskiej i nie tylko polskiej otolaryngologii i audiologii.
 • Najważniejsze postaci w historii implantów ślimakowych
  Przedstawiamy postacie wybitnych naukowców, których osiągnięcia przyczyniły się do pojawienia się idei leczenia zaburzeń słuchu za pomocą implantu ślimakowego i rozwoju tego obszaru nauki i medycyny.
 • Relacje pacjentów korzystających z implantu ślimakowego
  W tym numerze „Słyszę” oddajemy przede wszystkim głos Pacjentom Instytutu, którzy opowiedzą, o tym, jak decyzja o wszczepieniu implantu zmieniła ich życie.