W numerze 2/88/2006 marzec/kwiecień

W numerze 2/88/2006 marzec/kwiecień

W numerze 2/88/2006 marzec/kwiecień

  • Zapalenia gardła i krtani u dzieci i młodzieży
  • Program gospodarczo-konsumencki Solidna Firma 2005
  • Urządzenie do badań przesiewowych słuchu – Kuba Mikro AS
  • I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna – zapowiedź
  • Strony dla Rodziców
    – Jak tworzyć dobry satysfakcjonujący związek?
  • Rehabilitacja audiologiczna po wszczepieniu implantu ślimakowego (2)
  • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne na rzecz uczniów z uszkodzeniami słuchu – część III
  • Jakiej pomocy mogą i powinni oczekiwać rodzice dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu?

PLIK DO POBRANIA