W numerze 2/82/2005 marzec/kwiecień

W numerze 2/82/2005 marzec/kwiecień

W numerze 2/82/2005 marzec/kwiecień

 • Czy alergia może mieć wpływ na upośledzenie słuchu ?
 • Anatomia narządu słuchu – ucho wewnętrzne
 • Czy wiesz, że…
 • Media o nas
 • Metoda audytywno-werbalna w wychowaniu dzieci z wadami słuchu
 • „Pomóżmy usłyszeć i zrozumieć”
  – Warsztaty w Belfaście w Irlandii
 • Pomoc dzieciom z Biesłanu
 • Strony dla Rodziców
  – Jak zachować się w rodzinie małżeństw mieszanych (słyszących i niesłyszących)
 • Między nami…
  – Moja droga wyrównywania szans…(4 ostatni)
 • Klub „Ślimaczek”
  – Ten pierwszy krok
 • Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących w 2004 r. (3)

PLIK DO POBRANIA