W numerze 2/76/2004 marzec/kwiecień

W numerze 2/76/2004 marzec/kwiecień

W numerze 2/76/2004 marzec/kwiecień

 • Zabieg bez bólu
  – arkana anestezjologii, cz. II
 • Co dalej ze Służbą Zdrowia w Polsce?
  – jakie zmiany w opiece zdrowotnej czekają nas w roku 2005
 • Czy wiesz, że…
 • Ciekawostki
 • Telemedycyna, czyli telekomunikacja i informatyka w służbie pacjenta
 • Media o nas, czyli o czym warto przeczytać
 • Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy
  – Klinika Foniatrii
 • Rehabilitacja głosu Metodą Akcentów
 • Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny „Słyszę” w Radomiu
 • Strony dla rodziców
  – „Potrzebuję nadziei…” – spojrzenie na problemy (słyszących) rodziców dzieci głuchych i słabo słyszących
 • Między nami…- Posłuchać śpiewu ptaków – wywiad z pacjentem, który jako pierwszy w Polsce korzysta z implantu ucha środkowego
 • Klub „Ślimaczek”
  – Autostrada myśli – z wizytą w Research Triangle Institute
 • Człowiek człowiekowi przyjacielem
  – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących