W numerze 2/52/2002 luty

W numerze 2/52/2002 luty

W numerze 2/52/2002 luty

  • Omówienie komputerowego programu „Widzę…” przeznaczonego do diagnostyki wad wzroku
  • Jak przebiega rekonstrukcja małżowiny usznej z własnej chrząstki żebrowej?
  • Ciekawostki – Jak zapobiegać ossyfikacji ślimaka?; Zespół Wiliamsa; Potencjały wywołane a śmierć mózgu
  • Edukacja – Program „Słyszę…” w poradniach psychologiczno- pedagogicznych
  • Szkolenia dla kadry edukacyjnej placówek dla dzieci z uszkodzonym narządem słuchu
  • Strony dla Rodziców – Asertywność; Książka, którą warto przeczytać- Wojciech Eichelberger „O co pytają dzieci?”
  • Między nami… – Dlaczego nie zostałam „głuchoniemą” ? cz. II
  • Kącik logopedy – Zabawy i ćwiczenia rozwijające myślenie i język dziecka
  • Przepisy prawne – Przywileje podatkowe dla osób niepełnosprawnych, prawo do świadczeń z pomocy społecznej