W numerze 2/40/2001 luty

W numerze 2/40/2001 luty

W numerze 2/40/2001 luty

 • Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniemi Słuchu w Polsce
 • Genetyka medyczna
 • Medycyna 100 lat temu…
 • Operacja wszczepienia implantu do pnia mózgu – po raz trzeci w Polsce
 • Program implantów pniowych w Warszawie od strony rehabilitacji
 • Ciekawostki
 • Bal „”Ślimaczka””
 • XXXV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii
 • Kształcenie dzieci niesłyszących
 • Strony dla rodzicow
 • Między nami…
 • Aktualności
 • Kącik logopedy