W numerze 1/87/2006 styczeń/luty

W numerze 1/87/2006 styczeń/luty

W numerze 1/87/2006 styczeń/luty

 • Trzaski uszne a patologie w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego
 • Fonochirurgia – zabiegi operacyjne
 • Szkolenia z zakresu Metody Tomatisa w roku 2005
 • 10 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Rehabilitacja audiologiczna po wszczepieniu implantu ślimakowego
 • Mówić komunikatywnie
  – elementy terapii mowy dzieci z wadą słuchu
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne na rzecz uczniów z uszkodzeniami słuchu
  – część II o warsztacie pracy surdopedagoga
 • Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących w roku 2005
  – część II

PLIK DO POBRANIA