W numerze 1/51/2002 styczeń

W numerze 1/51/2002 styczeń

W numerze 1/51/2002 styczeń

  • Program „Tinnitus”
  • Operacja wszczepienia implantu ślimakowego
  • Problemy dziecka z wadą słuchu w szkole powszechnej i w przedszkolu
  • Ogólnopolski Tydzień Słuchu w Mediach
  • Na czym polega idea Domowej Kliniki Rehabilitacji
  • Strony dla rodziców – Wokół zdrowia psychicznego dzieci głuchych i słabo słyszących
  • Między nami – „Dlaczego nie zostałam głuchoniemą”
  • Procedura kwalifikacyjna do wszczepienia implantu ślimakowego
  • Uregulowania prawne mające na celu szczególną ochronę dzieci z wadą słuchu i ich rodzin