W numerze 11/61/2002 listopad

W numerze 11/61/2002 listopad

W numerze 11/61/2002 listopad

 • Program badań przesiewowych „Słuchu” u dzieci i młodzieży w latach 2001-2005
 • Wytwarzanie niewykształconego przewodu słuchowego zewnętrznego
 • Ciekawostki
 • VII Międzynarodowa konferencja dotycząca implantów ślimakowych
 • XIII Sympozjum Audiologiczne w Kazimierzu Dolnym
 • Sympozjum „Zaburzenia mowy i słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki”
 • 45-lecie przedszkola dla niesłyszących w Wejherowie
 • V Ogólnopolski Tydzień Słuchu i Mowy w Mediach
 • Edukacja językowa – cz. II
 • Strony dla rodziców – O granicach „Ja” rodziców i innych opiekunów i ich znaczeniu w byciu z dzieckiem
 • Klub „Ślimaczek” – Brzdęki, zgrzyty i trzaski
 • Kącik logopedy – Z pamiętnika organizatora turnusu rehabilitacyjnego
 • Wspomnienie o Nieobecnych