W numerze 11/49/2001 listopad

W numerze 11/49/2001 listopad

W numerze 11/49/2001 listopad

  • Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce
  • Stapedotomia – operacyjne leczenie otosklerozy
  • Ciekawostki
  • Dlaczego gorzej się słyszy w wieku dorastania?
  • Turnusy rehabilitacyjne
  • Strony dla rodziców
  • Implanty Ślimakowe – nowe możliwości – cz. II
  • Między nami…
  • Kącik logopedy – Kto pyta, nie błądzi