W numerze 1/123/2012 styczeń/luty

W numerze 1/123/2012 styczeń/luty

W numerze 1/123/2012 styczeń/luty

 • Zapobieganie zaburzeniom słuchu
  Wyniki badań przesiewowych są alarmujące. Co piąte dziecko w wieku szkolnym ma różnego rodzaju problemy ze słuchem, a większość rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy. Co zatem trzeba wiedzieć o zaburzeniach słuchu – o tym przeczytają Państwo w artykule dr Małgorzaty Mueller-Malesińskiej.
 • Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym
  Jak słyszą polscy uczniowie? Odpowiedź na to pytanie w najnowszym numerze „Słyszę”.
 • Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi – polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
  Przez 6 miesięcy prezydencji Polski w Radzie UE temat zaburzeń komunikacyjnych u dzieci z krajów Unii, potrzeba ich wczesnego wykrywania i leczenia w celu wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i ekonomicznych dzieci dotkniętych dysfunkcjami był jednym z ważniejszych zagadnień z obszaru zdrowia publicznego. W artykule przeczytają Państwo o tym, co podczas polskiej prezydencji udało się zrobić dla zdrowia młodego pokolenia Europy.
 • Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Surgical Foundation Course”
  Relacja z kursu dla lekarzy, którego tematem były zaawansowane techniki chirurgiczne wszczepiania implantu ślimakowego.
 • Strony dla Rodziców – Uczucia rodziców – uczucia dzieci
  W tym numerze rozważania Autorek poświęcone są uczuciom, zwłaszcza reakcjom na trudne emocje i doświadczenia. Autorki przekonują, że to, co robimy z uczuciami, ma decydujący wpływ na jakość życia, w tym również – jeśli jesteśmy rodzicami – na jakość rodzicielstwa i przyszłość naszego dziecka.
 • Klub „Ślimaczek” – W poszukiwaniu świata dźwięków (cz. VII)
  Kolejna część opowieści Pawła Tendery o odkrywaniu „tajemnic świata akustycznego” dzięki implantowi ślimakowemu. Autor podsumowuje tym razem swoje roczne doświadczenia z implantem.
 • Klub „Tinnitus” – Muzykoterapia w rehabilitacji szumów usznych
  Powszechnie wiadomo, że silny lub przewlekły stres ma niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. U osób cierpiących na szumy uszne sytuacje stresowe mogą spowodować nasilenie się tej dolegliwości. W kolejnym artykule z cyklu zatytułowanego „Psychologiczne aspekty problemu szumów usznych” terapeutka z Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu pokaże Państwu, jak umiejętnie pokonywać stres, wykorzystując do tego celu muzykę.