W numerze 10/60/2002 październik

W numerze 10/60/2002 październik

W numerze 10/60/2002 październik

  • Program Opieki – Szum jako objaw nerwiaka nerwu słuchowego
  • Tympanotomia eksploratywna. Operacja typu „second look”
  • Ciekawostki
  • Relacja z konferencji Deaf Way II w Waszyngtonie
  • Edukacja językowa dziecka
  • Strony dla rodziców – Nasze słyszące dzieci. Kilka słów o depresji dziecięcej
  • Klub „Ślimaczek” – Nowa metoda leczenia częściowej głuchoty – pokonanie kolejnych barier
  • Relacja z III Zjazdu Społeczności Internetowej Osób Niepełnosprawnych w Ustroniu
  • Kącik Logopedy – Jak można przygotować małe dziecko do ważnej umiejętności, jaką jest pisanie?