Terapia genowa. Nowa nadzieja na leczenie niedosłuchu (Słyszę nr maj/czerwiec 3/149/2016)

Terapia genowa. Nowa nadzieja na leczenie niedosłuchu (Słyszę nr maj/czerwiec 3/149/2016)

Terapia genowa. Nowa nadzieja na leczenie niedosłuchu (Słyszę nr maj/czerwiec 3/149/2016)

O innowacjach medycznych w Senacie. Konferencja „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”
„Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia” to temat konferencji, która odbyła się w Senacie 7 czerwca 2016 roku z inicjatywy Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz prof. Henryka Skarżyńskiego, przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych PAN, wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych i dyrektora IFPS. W konferencji tej wzięli udział politycy, wybitni polscy lekarze oraz dziennikarze. Debatę otworzył senator Waldemar Kraska, przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, a jej moderatorami byli prof. Henryk Skarżyński oraz red. Mariusz Gujski.

Ważne rocznice w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
W tym roku, w maju, przypadają dwie bardzo ważne rocznice w historii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – obchodzimy 13 rocznicę otwarcia Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy oraz 4 rocznicę otwarcia Światowego Centrum Słuchu. Nie byłoby jednak żadnej z tych placówek, gdyby nie dorobek naukowy, gigantyczna praca u podstaw i przede wszystkim wizja i pasja prof. Henryka Skarżyńskiego, który był ich pomysłodawcą i organizatorem.

Naprawianie genów. 39th Annual MidWinter Meeting Association for Research in Otolaryngology
Od wielu lat genetycy szukają sposobów leczenia niedosłuchu z zastosowaniem metod inżynierii genetycznej. O nowych dokonaniach w tym obszarze rozmawiamy z dr hab. n. med. Moniką Ołdak, kierownikiem Zakładu Genetyki, która reprezentowała Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu na konferencji Association for Research in Otolaryngology (ARO) w San Diego.

POMAGAM! To moja odpowiedź na chorobę córki
Córka urodziła się z wadą genetyczną. Miała problemy ze słuchem i wzrokiem. Dzięki pomocy znakomitych specjalistów, w tym prof. Henryka Skarżyńskiego z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, moja ukochana Emilka może cieszyć się dziś wszystkimi dźwiękami i kolorami świata. Chciałbym odwdzięczyć się losowi za to, że odzyskała sprawność. Dlatego założyłem Fundację Konrada Gacy „dlaczego?”, która będzie pomagać dzieciom z rzadkimi wadami genetycznymi oraz rodzicom niestrudzonym w walce o ich zdrowie.

W trosce o głos
W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach wykonuje się nie tylko operacje poprawiające słuch, lecz także zabiegi z zakresu fonochirurgii, których celem – zgodnie z definicją Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego – jest poprawa wibracji fałdów głosowych, korekcja ich położenia oraz napięcia. Takie leczenie bywa niezbędne zwłaszcza u osób pracujących głosem. Kiedy zaleca się zabiegi fonochirurgiczne i jakie techniki są obecnie w fonochirugii stosowane, mówiła dr n. med. Beata Miaśkiewicz podczas wykładu z okazji obchodów Światowego Dnia Głosu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Trudne życie w szkole. Specjalnie dla rodziców
Idea edukacji włączającej, zgodnie z którą dzieci głuche i niedosłyszące uczą się razem z pełnosprawnymi rówieśnikami, stanowi duże wyzwanie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i rodzinnego ucznia z wadą słuchu. Wiele trudności szkolnych związanych nie tylko z nauką, lecz także z relacjami z rówieśnikami można jednak skutecznie pokonać. O tym jak to zrobić i jak pomóc dziecku z wadą słuchu odnieść sukces w szkole, mówi Nina Ambroziak, psycholog i terapeuta.

Szkolne sukcesy uczniów z implantem
Po raz pierwszy w historii edukacji dzieci niesłyszących pojawiła się znaczna grupa (20 proc.) uczniów głuchych i z głębokim niedosłuchem, którzy uczą się równie dobrze jak rówieśnicy z prawidłowym słuchem, wynika z badań prowadzonych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Badania te zostały przedstawione w rozprawie doktorskiej Małgorzaty Zgody z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, której promotorem był prof. Henryk Skarżyński.

Siłownia umysłu
Jako psycholog olimpijski PKOL wspierała zawodników podczas Igrzysk w Londynie w 2012 r. Teraz przygotowuje naszych sportowców do XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio. Pisze książki, w których promuje amatorskie uprawianie sportu. – Ruch musi być pasją – przekonuje Katarzyna Selwant w wywiadzie dla „Słyszę”, wspierając promowaną przez Instytut ideę 10 tysięcy kroków.