Rezonans magnetyczny a protezy słuchu

Diagnozowani pacjenci często otrzymują skierowanie na badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR). Urządzenie do wykonywania tego badania, czyli skaner MR, wyposażone jest w wielki magnes okalający ciało. Dlatego przed tym badaniem pacjent musi zdjąć na przykład zegarek i pozbyć się wszelkich elementów metalowych. Osoby posiadające metalowe urządzenia i elementy wszczepione w ciele, m.in. implanty słuchowe, nie mogą tego zrobić. Czy w ich przypadku możliwe jest wykonane takiego badania?

Dr n. o zdr. inż. Joanna Wójcik podczas badania pacjenta metodą rezonansu magnetycznego w NCOB
Dr n. o zdr. inż. Joanna Wójcik podczas badania pacjenta metodą rezonansu magnetycznego w NCOB


Obecnie w placówkach medycznych pracują skanery MR o indukcji pola magnetycznego wynoszącej 1,5–3 tesli (na rynku występują również skanery o większej wartości indukcji, np. 7 T lub 9,4 T, ale mogą być wykorzystane jedynie do badań naukowych – nie są dopuszczone do badań klinicznych). Jaka jest siła tych skanerów, łatwiej sobie uświadomić, jeśli porównamy ją z polem magnetycznym Ziemi, którego indukcja wynosi zaledwie ok. 30–60 mikrotesli. Aby zatem bezpiecznie wykonać badanie rezonansu magnetycznego, personel pracowni diagnostycznej musi wiedzieć, czy pacjent, który zgłasza się ze skierowaniem na badanie rezonansu magnetycznego, posiada w ciele urządzenia i elementy metalowe, które mogą uniemożliwiać przeprowadzenie badania MR, takie jak implanty, stenty naczyniowe, rozruszniki serca, endoprotezy, metalowe szwy, druty, gwoździe, opiłki. W większości pracowni rezonansu magnetycznego pacjent zostanie poproszony przed badaniem o wypełnienie ankiety, w której musi zaznaczyć, czy i jakie elementy metalowe posiada w ciele. Warto zresztą o nich powiedzieć wcześniej lekarzowi wystawiającemu skierowanie. Pozwoli to na odpowiednie zaplanowanie diagnostyki bez konieczności zmiany skierowania, gdy okaże się, że badanie MR jest niemożliwe do wykonania ze względu np. na rozrusznik serca.

Pacjenci posiadający ubytki słuchu – zależnie od typu niedosłuchu – są użytkownikami aparatów słuchowych, protez ucha środkowego pasywnych lub aktywnych, implantów na przewodnictwo kostne lub implantów ślimakowych. U których z nich możliwe jest wykonanie badania metodą rezonansu magnetycznego? Źródłem tych informacji są producenci protez słuchowych. Obecnie są oni zobowiązani do podania informacji, w jakich skanerach MR oraz w jakich warunkach można wykonać u danego pacjenta badanie rezonansu magnetycznego. Ważne jest zatem, aby pacjent zachował informację o nazwie wszczepionego urządzenia i jego producencie, także w przypadku protez wszczepialnych, i przekazał te informacje wraz ze skierowaniem na badanie.


Więcej w wydaniu:
http://slysze.inz.waw.pl/koronawirus-pytania-pacjentow-slysze-nr-maj-czerwiec-3-173-2020/