Tylko w „Słyszę…”

Jeśli pragną Państwo dotrzeć z własną ofertą do grona naszych Czytelników, proponujemy zamieszczenie na łamach czasopisma „Słyszę” reklamy i artykułów sponsorowanych na podanych poniżej warunkach:

Cennik reklam w kolorze (poniższe ceny są cenami netto):

druga i trzecia okładka 2000 zł
czwarta okładka 2500 zł
rozkładówka (strony widzące) 2800 zł
pojedyncza strona 1300 zł
1/2 strony 700 zł
1/3 strony 450 zł
1/4 strony 300 zł
1/6 strony 200 zł
artykuł sponsorowany (jedna strona) 1500 zł

Reklamy powinny być dostarczone w postaci plików elektronicznych:

  • TIFF, PDF, EPS
  • rozdzielczość 300 dpi
  • spady 5 mm z każdej strony
  • materiał graficzny w CMYKU (zdjęcia, rysunki itp.)

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania reklam w załączniku (plik PDF).
Gotowe reklamy należy dostarczyć najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego dany numer, np. reklamy do numeru styczniowo-lutowego – do 5 stycznia, marcowo-kwietniowego – do 5 marca itd.

Kontakt w sprawie reklamy
Ewelina Czerwińska
tel. 22 463 53 24
e-mail: e.czerwinska@csim.pl