Przyjaciel, czyli genetyczny krewniak

Na przyjaciół wybieramy ludzi, genetycznie do nas podobnych. Są oni odpowiednikiem kuzynów czwartego stopnia, twierdzą profesorowie Nicholas Christakis z Uniwersytetu Yale oraz James Fowler z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w piśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Naukowcy doszli do takich wniosków, porównując materiał genetyczny par przyjaciół oraz obcych z tej samej populacji. Okazało się, że przyjaciele są genetycznie podobni, zwłaszcza jeśli chodzi o te zapisy DNA, które są powiązane z powonieniem. Różnią się natomiast zasadniczo pod względem tych wariantów genów, które dotyczą skłonności do niektórych chorób, szczególnie układu immunologicznego.

Christakis i Fowler postanowili zrobić z tych wyników praktyczny użytek. Opracowali iloraz przyjaźni, który określa się m.in. na podstawie polimorfizmów, czyli różnic w budowie nukleotydów. Na jego postawie można – zdaniem naukowców – przewidzieć, czy dwoje obcych sobie ludzi może się zaprzyjaźnić.