Przerwana cisza (Słyszę nr listopad/grudzień 6/152/2016)

Słyszę nr listopad/grudzień 6/152/2016

Słyszę nr listopad/grudzień 6/152/2016

Spektakl słowno-muzyczny
Spektakl w Filharmonii Narodowej w Warszawie z udziałem artystów i pacjentów Instytutu zakończył przypadające na rok 2016 obchody dwóch jubileuszy: 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce oraz 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Spektakl, zrealizowany według pomysłu i w reżyserii prof. Henryka Skarżyńskiego przy współpracy Barbary Kaczyńskiej, przypominał historię Instytutu oraz 25-letni dorobek Profesora i jego zespołu. Był też próbą ukazania emocji towarzyszących osobom, które dzięki postępowi w medycynie wracają do świata dźwięków. Emocje te, z wielką empatią, opisał sam prof. Henryk Skarżyński. Muzykę do utworów Profesora skomponował prof. Krzesimir Dębski. W wielkiej gali jubileuszowej wzięło udział ponad tysiąc znakomitych gości.

Przeboje na 25-lecie.
Wywiad z Krzesimirem Dębskim

Kompozytor jest autorem muzyki do tekstów, które prof. Henryk Skarżyński napisał z okazji jubileuszu 25-lecia programu leczenia głuchoty i 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Podczas koncertu w Filharmonii Narodowej dyrygował Radomską Orkiestrą Kameralną. O muzycznych pomysłach i współpracy z osobami, które dzięki postępom w medycynie odzyskały słuch, maestro Krzesimir Dębski opowiedział w rozmowie ze „Słyszę”.

Nagrody i wyróżnienia
Koniec roku obfitował w zaszczytne wyróżnienia przyznane dla prof. Henryka Skarżyńskiego i zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Prof. Skarżyński, decyzją Kapituły, został włączony do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich. Otrzymał również Medal Prymasowski św. Wojciecha „Za zasługi dla Kościoła i Narodu”, który wręczył mu ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Za wprowadzanie do medycyny najnowszych rozwiązań technicznych Profesor został wyróżniony tytułem „Honorowy Złoty Inżynier” przyznanym z okazji 150-lecia wydania pierwszego numeru „Przeglądu Technicznego – gazety inżynierskiej”. Z kolei tygodnik „Wprost” uhonorował prof. Skarżyńskiego tytułem „Wizjonerzy XXI wieku”, przyznanym za wizję, pasję i sukces. Wybitne osiągnięcia Profesora doceniły także środowiska związane z Politechniką Warszawską. Rada Centrum Studiów Zaawansowanych PW przyznała prof. Skarżyńskiemu swoje najważniejsze wyróżnienie Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque (Chwała ci za to, że nie pozwoliłeś nałożyć więzów na swój umysł i swego ducha). Z kolei Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował prof. Henryka Skarżyńskiego oraz kierowany przez niego zespół nagrodą „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Nasz „Człowiek bez barier”
Grzegorz Płonka otrzymał główną nagrodę w Konkursie „Człowiek bez barier” organizowanym przez magazyn „Integracja”. Grzegorz jest pacjentem prof. Henryka Skarżyńskiego i utalentowanym pianistą, laureatem Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. Nagrodę wręczyła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Chirurgiczne modelowanie słuchu.
Kompendium wiedzy prof. Henryka Skarżyńskiego o leczeniu zaburzeń słuchu
Obchodząc 25-lecie programu leczenia głuchoty oraz 20-lecie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, pokazujemy, jak wielki postęp dokonał się w tym czasie w leczeniu wad słuchu. 25 lat temu niesłyszący w Polsce byli skazani na życie w świecie ciszy. Dziś dzięki nowoczesnym technologiom medycznym i technikom otochirurgicznym można pomóc prawie każdej osobie z zaburzeniami słuchu. Z myślą o pacjentach z niedosłuchem i opiekujących się nimi lekarzach publikujemy unikalne kompendium wiedzy na temat leczenia wad słuchu, jakie przy okazji jubileuszy przygotował prof. Henryk Skarżyński, który wykonał wiele pionierskich operacji ratujących słuch i jest twórcą uznanej w świecie „polskiej szkoły otochirurgii”.

Jak mózg uczy się słyszeć?
Prof. Andrej Kral z Uniwersytetu Medycznego w Hanowerze o konsekwencjach zaburzeń słuchu dla funkcjonowania mózgu
Wybitny neurobiolog prof. Andrej Kral, jeden z pionierów w dziedzinie badań nad plastycznością ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności badań dotyczących istnienia okresów krytycznych dla rozwoju zróżnicowanych funkcji układu słuchowego, był gościem specjalnym VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Słucham, więc potrafię” zorganizowanej przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Polską Akademię Nauk. Podczas swojego wykładu przedstawił wyniki najnowszych badań dotyczących wpływu wrodzonego niedosłuchu na rozwój mózgu oraz możliwości kompensacji funkcji słyszenia za pomocą neuroprotez (m.in. implantów ślimakowych).

25. WAW w Światowym Centrum Słuchu
Już po raz 25. w Kajetanach gościli uczestnicy międzynarodowych warsztatów szkoleniowych Window Approach Workshop z zakresu zaawansowanych technik chirurgicznych związanych z implantami słuchowymi. Pod kierunkiem wybitnego specjalisty prof. Henryka Skarżyńskiego swoje kwalifikacje podnosiło 24 lekarzy reprezentujących ośrodki otochirurgiczne z kilkunastu krajów.