Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z klas pierwszych na Mazowszu (Słyszę nr styczeń/luty 1/159/2018)

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z klas pierwszych na Mazowszu (Słyszę nr styczeń/luty 1/159/2018)

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z klas pierwszych na Mazowszu (Słyszę nr styczeń/luty 1/159/2018)

O badaniach słuchu dla lekarzy i pielęgniarek
Od sierpnia ub.r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje nowy „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”. W ramach tego Programu w Kajetanach odbywają się konferencje szkoleniowe na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia wad słuchu dla personelu z lokalnych ośrodków medycznych i jednostek oświatowych.

Nie ma sukcesu bez ryzyka. Wykład prof. Henryka Skarżyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim
14 stycznia br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład pt. „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa”. Przyjmując zaproszenie prof. Krzysztofa Opolskiego, kierownika Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości UW, prof. Skarżyński spotkał się ze słuchaczami studiów podyplomowych kierunku „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”, by podzielić się z nimi cenną wiedzą i doświadczeniem, które zdobył, tworząc od podstaw nowy model opieki nad osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. Publikujemy streszczenie tego wykładu.

Nagroda Life Award dla pacjentki prof. Henryka Skarżyńskiego
Dr n. med. Małgorzata Strycharz-Dudziak, pacjentka prof. Henryka Skarżyńskiego, została nagrodzona w kategorii „kultura i sztuka”. Nagroda Life Award wspiera wizję społeczeństwa, w której równouprawnienie nie jest tylko sloganem, lecz rzeczywistością. W listopadzie ub. roku nagrody te zostały wręczone już po raz dziesiąty. Jubileuszowa gala odbyła się w centrum kongresowym w Innsbrucku.

Jak HIV zmienia mózg? Nowy krok do wiedzy o procesach starzenia u zakażonych wirusem HIV
„Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV” to tytuł unikatowego w skali światowej projektu naukowego z udziałem dużej, stuosobowej grupy zakażonych. W ramach tego projektu zespół Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS (partner konsorcjum) wykonywał badania struktury oraz funkcji mózgu pacjentów zakażonych HIV z zastosowaniem różnych technik rezonansu magnetycznego. Wyniki potwierdzają hipotezę, że obecność HIV przyspiesza procesy neurodegeneracyjne związane ze starzeniem.

Logorytmika i muzykoterapia dla pacjentów z implantem. Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka – nowy program naukowo-muzyczny
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w świecie ośrodków pracujących nad programem rehabilitacji słuchu z wykorzystaniem muzyki. Specjaliści przygotowują specjalne zestawy ćwiczeń dla różnych grup pacjentów z zaburzeniami słuchu. Na początek uruchomione zostaną zajęcia z logorytmiki i muzykoterapii dla dzieci.

Upór i nadzieja czyli historie pacjentów z implantem pniowym. 20 lat Programu Implantów Pniowych w Polsce
9 stycznia 2018 r. minęło 20 lat od pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu do pnia mózgu, którą w multidyscyplinarnym, międzynarodowym zespole specjalistów przeprowadził prof. Henryk Skarżyński. Przygotowania do tej operacji trwały ponad dwa lata, a wdrożenie nowego programu terapeutycznego było wielkim osiągnięciem naukowym i medycznym w zakresie audiologii, otochirurgii, neurochirurgii, inżynierii biomedycznej i rehabilitacji. Implanty do pnia mózgu stosuje się u osób, które nie słyszą z powodu guzów nerwów słuchowych, niedorozwoju lub uszkodzenia tych nerwów. Obecnie pod opieką Instytutu jest kilkudziesięciu pacjentów korzystających z tego rodzaju urządzeń. Wielu z nich pomimo niezwykle trudnych doświadczeń i poważnych problemów ze zdrowiem dobrze sobie radzi. Z okazji rocznicy swoją wzruszającą historię walki o zdrowie, słuch i normalne życie opowiedziała nam Monika Trętko, absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Co wiemy o mizofonii?
Z mizofonią mamy do czynienia w przypadku występowania negatywnych reakcji na dźwięki, które mają pewien określony wzorzec lub znaczenie dla danej osoby. Koncepcja mizofonii powstała w 2001 r., jednak ostatnio stała się tematem ożywionej dyskusji specjalistów. Audiolodzy, psycholodzy, neurolodzy, psychiatrzy i specjaliści medycyny pracy opracowują zróżnicowane koncepcje mizofonii, prezentując tym samym różne podejścia do leczenia osób nią dotkniętych. Mizofonia była jednym z ważniejszych tematów podczas Światowego Kongresu Szumów Usznych. Zagadnienie to było omawiane przez prof. Pawła Jastreboffa, wybitnego eksperta w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej. Poniżej przedstawiamy streszczenie jego wystąpienia.

Zmiana jest odpowiedzią na wyzwanie. Psychologia – Terapia prowokatywna
Narodziny dziecka niepełnosprawnego czy utrata słuchu to z pewnością sytuacje kryzysowe, z którymi nie zawsze potrafimy sobie sami poradzić. Warto poszukać wsparcia nie tylko w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny, lecz także w gabinecie psychologa. Wypracowano wiele sposobów terapii, z których mogą skorzystać osoby przeżywające kryzys psychiczny. Jedną z mniej znanych jest tzw. metoda prowokatywna. O założeniach tej metody rozmawiamy z Joanną Czarnecką, terapeutą i coachem, współtwórcą Provocare – Instytutu Komunikacji Prowokatywnej.

Wiedza obowiązkowa o fundamentach rozwoju słuchowego po wszczepieniu implantu ślimakowego
Wiedza na temat stanu drogi słuchowej jest niezwykle ważna dla planowania działań rehabilitacyjnych. Pozwala na rokowania w zakresie zarówno odbioru dźwięków, jak i możliwości ich interpretowania przez użytkownika implantu. Gruntowną wiedzę na temat tego, co umożliwia zbudowanie mocnych fundamentów dla rozwoju słuchowego dziecka z implantem ślimakowym, zdobywali terapeuci, logopedzi, pedagodzy i psychologowie uczestniczący w konferencji z cyklu „Słucham, więc potrafię”, zorganizowanej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Założenia i konkluzje z tego spotkania przedstawia sekretarz naukowy konferencji dr n. o zdr. Małgorzata Zgoda, surdopedagog z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS.

Jak przyspieszyć metabolizm?
Tempo przemiany materii w organizmie ma ogromne znaczenie przy odchudzaniu. Jeśli metabolizm jest spowolniony, trudniej jest zredukować masę ciała. Czasem mimo kalorycznych ograniczeń wciąż brakuje widocznych efektów. Co robić w takiej sytuacji? Jak zmusić organizm do przyspieszenia przemian biochemicznych?