Program badań przesiewowych słuchu u dzieci klas pierwszych na Mazowszu

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z klas pierwszych na Mazowszu (Słyszę nr styczeń/luty 1/159/2018)

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z klas pierwszych na Mazowszu (Słyszę nr styczeń/luty 1/159/2018)

Od sierpnia ub.r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje nowy „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”. W ramach tego Programu w Kajetanach odbywają się konferencje szkoleniowe na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia wad słuchu dla personelu z lokalnych ośrodków medycznych i jednostek oświatowych.

Badania słuchu u pierwszoklasistów z województwa mazowieckiego odbywają się w ramach umowy dotyczącej dwuletniego programu badań przesiewowych, podpisanej w lipcu ubiegłego roku przez prof. Henryka Skarżyńskiego oraz Elżbietę Szymanik, zastępcę dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. W programie tym obok badań przesiewowych przewidziano także działania związane z profilaktyką zaburzeń słuchu oraz szkolenia tematyczne z zakresu laryngologii, foniatrii i audiologii, logopedii, niezbędne do zwiększania umiejętności i kompetencji w zakresie wczesnego wykrywania deficytów słuchu w dzieci. W Światowym Centrum Słuchu organizowane są konferencje szkoleniowe pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”, adresowane do personelu medycznego sprawującego opiekę zdrowotną m.in. nad dziećmi uczestniczącymi w Programie. To wielka grupa – w województwie mazowieckim w ramach POZ świadczeń medycznych udziela ponad 4 tys. lekarzy i ponad 3 tys. pielęgniarek. Z założenia ze szkoleń skorzysta około jedna trzecia tego personelu.

Do tej pory w Kajetanach odbyły się już trzy konferencje szkoleniowe, prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu leczenia zaburzeń słuchu. Spotkania te są zatem dla uczestników szansą na zdobycie wiedzy od lekarzy – praktyków, z ogromnym dorobkiem naukowym i doświadczeniem klinicznym.

Naszą intencją jest pokazanie, iż Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zajmuje czołowe miejsce wśród ośrodków zajmujących się diagnostyką, leczeniem wad słuchu – mówił prof. Skarżyński, zwracając się do uczestników konferencji szkoleniowych. – Rodzice dzieci, u których badania przesiewowe wskazują na wadę słuchu, często pytają Państwa o radę dotyczącą dalszego postępowania. To od Państwa zależy, gdzie mały pacjent trafi na diagnostykę, a często czy leczenie w ogóle zostanie podjęte.

Zebrane przez nas dotychczas dane na temat częstości występowania wad słuchu wskazują na pilną potrzebę realizowania badań przesiewowych słuchu u dzieci – podkreślał prof. Skarżyński. – Dzisiaj badania populacyjne mające na celu wczesne wykrycie chorób, w tym zaburzeń słuchu, oraz ich wczesne leczenie powinny znaleźć się w zakresie medycyny szkolnej.

Obecnie badania przesiewowe słuchu prowadzone są u noworodków. Ich powtórzenie w okresie wczesnoszkolnym jest niezbędne. W pierwszych latach życia ujawnia się bowiem wiele zaburzeń słuchu, będących wynikiem infekcji, urazów głowy itp. Statystycznie w grupie noworodków wady słuchu występują zaledwie u 1–2 na tysiąc dzieci, natomiast w wieku szkolnym rozmaite zaburzenia słuchu ma już ok. 20 proc. dzieci. Od urodzenia do 7–8 roku życia następuje zatem stukrotny wzrost częstości występowania zaburzeń słuchu, zwraca uwagę mgr Maciej Ludwikowski, kierownik Zakładu Teleaudiologii IFPS, który podczas konferencji szkoleniowej przedstawił uczestnikom metodologię prowadzenia badań przesiewowych słuchu.


Więcej w wydaniu:
http://slysze.inz.waw.pl/program-badan-przesiewowych-sluchu-u-dzieci-z-klas-pierwszych-na-mazowszu-slysze-nr-styczen-luty-1-159-2018/