Profilaktyka słuchu. Pionierskie badania przesiewowe słuchu

IMG_0999Instytut Narządów Zmysłów oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, realizując Konkluzję Rady UE, rozpoczęły badania przesiewowe na czterech kontynentach. Jest to pierwsze w medycynie światowej tego typu przedsięwzięcie. Pokazało, jak można realizować misję Polski i Europy w świecie.

W 2014 roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu powołał Międzynarodowe Konsorcjum Badań Przesiewowych Słuchu, które z sukcesem realizuje „Program wczesnego wykrywania wad słuchu w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci na czterech kontynentach”. W skład Konsorcjum wchodzą ośrodki medyczne z takich krajów jak: Armenia, Kirgistan, Mołdawia, Rumunia, Senegal, Tadżykistan, Wybrzeże Kości Słoniowej. We wszystkich tych krajach, a także na Ukrainie i w zachodniej Syberii, w Azerbejdżanie, Kongo, Rwandzie, Tanzanii i Kolumbii specjaliści przeprowadzili pilotażowe badania przesiewowe słuchu w szkołach. Wyniki są zatrważające – od 13 proc. do nawet 30 proc.(!) dzieci w wieku szkolnym ma rozmaite zaburzenia słuchu. Oprócz niedosłuchu w granicach 20–30 dB wykryto niedosłuchy wysokoczęstotliwościowe oraz głębokie niedosłuchy – jednostronne i obustronne.


Więcej w wydaniu specjalnym
http://slysze.inz.waw.pl/20-lat-instytutu-fizjologii-i-patologii-sluchu-slysze-wydanie-specjalne-2016/