Prof. Henryk Skarżyński najbardziej wpływową osobą w polskiej medycynie

„Puls Medycyny” już po raz trzynasty ogłosił Listę Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, a także po raz drugi Listę Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia. Prof. Henryk Skarżyński zajął w tym roku pierwsze miejsce w rankingu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, natomiast Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł został wybrany przez ekspertów najbardziej wpływową osobą w polskiej ochronie zdrowia. Gala z tej okazji miała miejsce 18 stycznia 2016 r. w Hotelu Bristol, a poprowadzili ją Patrycja Woy-Wojciechowska oraz Krzysztof Jakubiak, redaktor naczelny „Pulsu Medycyny”.

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł i prof. Henryk Skarżyński

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł i prof. Henryk Skarżyński

Lista Stu „Pulsu Medycyny” to ranking najważniejszych nazwisk polskiego środowiska medycznego. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele świata nauki, polityki, menadżerowie ochrony zdrowia oraz przedstawiciele stowarzyszeń skupiających producentów leków i wyrobów medycznych, oceniało osiągnięcia kandydatów w zakresie: leczenia, wprowadzania rewolucyjnych technologii i zabiegów do praktyki lekarskiej oraz wytyczania nowych kierunków rozwoju polskiej medycyny. Brano także pod uwagę wpływ poszczególnych osób na zmiany ustawowe, organizację i zasady działania systemu zdrowia w Polsce. Jury „Pulsu Medycyny” doceniło prof. Skarżyńskiego za jego ogromny wpływ na rozwój polskiej otolaryngologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji i inżynierii biomedycznej, m.in. jako autora wielu przełomowych metod leczenia wad słuchu u dorosłych i dzieci. Dzięki osiągnięciom dydaktycznym i organizacyjnym w ubiegłym roku prof. Skarżyński zajmował zaszczytne 2. miejsce w tym zestawieniu. We wszystkich dotychczasowych rankingach Listy Stu „Pulsu Medycyny” znajdował się zawsze w ścisłym gronie najbardziej wpływowych osób polskiej medycyny.

Laudację na część Laureata wygłosiła prof. Alicja Chybicka, wybitny specjalista ds. hematologii, immunologii klinicznej, onkologii, opieki paliatywnej i pediatrii.

– Biografia Laureata jest długa i starczyłaby na kilka medycznych życiorysów – mówiła prof. Chybicka. – W 1992 roku prof. Skarżyński jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wszczepił implant ślimakowy osobie niesłyszącej, rozpoczynając tym samym program implantów słuchowych w naszym kraju. Jest autorem i współautorem ponad 2500 krajowych i zagranicznych doniesień naukowych, w tym ponad 200 z Listy filadelfijskiej i 758 innych indeksowanych. Jest promotorem 21 prac doktorskich i opiekunem 5 rozpraw habilitacyjnych, członkiem towarzystw naukowych o zasięgu światowym w obszarze medycyny związanej z otolaryngologią, audiologią, foniatrią, rehabilitacją i inżynierią kliniczną. (…) W 1998 r. pierwszy w Polsce wszczepił implant do pnia mózgu, a w 2003 r. implant ucha środkowego. Profesor Skarżyński jest autorem pierwszej w świecie koncepcji leczenia częściowej głuchoty (PDT). Zaproponowana przez niego technika chirurgiczna dojścia do ucha wewnętrznego przez okienko okrągłe okazała się wyjątkowo skuteczną metodą, pozwalającą na leczenie częściowej głuchoty. W 2002 r. prof. Skarżyński jako pierwszy w świecie wszczepił implant ślimakowy pacjentowi z częściową głuchotą, w 2004 r. jako pierwszy w świecie zoperował dziecko z takim zaburzeniem słuchu. Metoda, znana jako „metoda Skarżyńskiego”, jest uznawana w świecie za polską specjalność. Obecnie ta procedura kliniczna została wdrożona w kilkunastu światowych ośrodkach.


Więcej w wydaniu styczeń/luty 1/147/2016
http://slysze.inz.waw.pl/dziecko-nieslyszace-i-szczesliwe-slysze-nr-styczenluty-11472016/

KUP TERAZ
http://www.inz.waw.pl/web/wydawnictwa/isklep.php