Drodzy Czytelnicy!

Informujemy Państwa, że w 2017 roku warunki prenumeraty dwumiesięcznika „Słyszę” pozostają bez zmian.
Koszty zakupu „Słyszę” w roku 2017:

sprzedaż bezpośrednia – cena 1 egzemplarza
(sklepie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach)
5 zł
cena 1 egzemplarza z wysyłką 8 zł
opłata prenumeraty na rok 2017 48 zł (6 numerów)

Prosimy o wpłatę na konto:

Instytut Narządów Zmysłów, ul. Mokra 1, 05-830 Kajetany
27 1500 1777 1217 7009 9138 0000
z dopiskiem „Prenumerata SŁYSZĘ 2017”

Realizację prenumeraty przyspieszy przesłanie potwierdzenia wpłaty e-mailem: info@inz.waw.pl

„Słyszę” można kupić także:

  • w kiosku przy parkingu leśnym na terenie Światowego Centrum Słuchu
  • sklepie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach
  • przez internet http://sklep.inz.waw.pl