Pionierzy wspierają naukową debatę

Najwybitniejsi w świecie naukowcy – nie mogąc przyjechać do Kajetan – postanowili udostępnić nam na użytek naukowej debaty wyniki swoich przełomowych badań na temat przetwarzania muzyki przez mózg oraz możliwości jej odbioru przez osoby implantowane. Poniżej publikujemy wnioski z prac prof. Blake’a Wilsona, który na początku lat 90. opracował strategię kodowania mowy, oraz prof. Niny Kraus z Northwestern University, prowadzącej pionierskie badania nad przetwarzaniem muzyki przez mózg.

Prof. Blake Wilson z Duke University

Prof. Blake Wilson z Duke University

Prof. Blake Wilson z Duke University: Pracujemy nad strategią kodowania, która będzie dopasowana do właściwości mózgu każdego pacjenta. Z założenia ma ona poprawiać nie tylko rozumienie mowy, lecz także odbiór muzyki.

Kiedy na początku lat 90. pracowałem nad systemem kodowania mowy, nie wyobrażano sobie nawet, że poprzez elektrodę implantu można przekazać informację niezbędną do odbioru mowy. Okazało się, że sposób oparty na filtrowaniu dźwięku i naprzemiennej stymulacji impulsowej prowadzonej za pośrednictwem poszczególnych elektrod, tzw. CIS strategy, dał wielu pacjentom możliwość jej rozumienia. Dziś, 20 lat od jego zastosowania, wiemy już, że część pacjentów osiąga doskonałe wyniki w rozumieniu mowy, jednak pewien ich odsetek nie ma tak dużych korzyści z implantu. Jeszcze bardziej zaskakujące są nasze obserwacje dotyczące odbioru muzyki przez osoby implantowane. Opracowany przeze mnie system kodowania nie przewidywał odbioru dźwięków tak złożonych. Okazało się jednak, że przynajmniej niektórzy pacjenci z implantem nie tylko bez problemu rozumieją słowa czy zdania, lecz także słyszą melodie, rozróżniają wysokość dźwięku i tony. Oznacza to, że plastyczny mózg potrafi zmienić sposób przetwarzania informacji w taki sposób, żeby w jak największym stopniu skorzystać z informacji dźwiękowych przekazywanych przez elektrody implantu. Obecnie lepsze poznanie jego właściwości staje się kluczowe.


Więcej w wydaniu specjalnym „Słyszę”
http://slysze.inz.waw.pl/beats-of-cochlea-1st-international-music-festival-for-children-youths-and-adults-with-hearing-disorders-wydanie-specjalne/

KUP TERAZ
http://www.inz.waw.pl/web/wydawnictwa/isklep.php