O Festiwalu w kraju i na świecie. Konferencja prasowa „Niesłyszący w świecie muzyki – najnowsze osiągnięcia nauki i medycyny”

Prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca Festiwalu.

Prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca Festiwalu.

W XXI wieku zaburzenia słuchu nie są już przeszkodą w rozwijaniu talentów muzycznych, powiedział prof. Henryk Skarżyński na konferencji prasowej, która poprzedziła I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”.

W Centrum Polskiej Agencji Prasowej prof. Henryk Skarżyński, twórca i inicjator Festiwalu, podsumował polskie osiągnięcia w zakresie leczenia zaburzeń słuchu, zapowiadając jednocześnie rozpoczęcie obchodów 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce. W uzupełnieniu dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, zaprezentował wyniki najnowszych badań dotyczące odbioru muzyki przez osoby korzystające z implantów słuchowych, a dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, wyjaśniła, jak ważna jest rola słuchu w procesie kształtowania się głosu i mowy. Słowa specjalistów potwierdzała Małgorzata Jeruzalska (także pracownik Instytutu), która po wszczepieniu dwóch implantów ślimakowych zaczęła czerpać wielką przyjemność z odbioru muzyki, a nawet ćwiczyć własne umiejętności wokalne.

O percepcji muzyki przez osoby z implantem mówili: prof. Henryk Skarżyński, dr hab. Agata Szkiełkowska, dr hab. inż. Artur Lorens oraz Małgorzata Jeruzalska.

O percepcji muzyki przez osoby z implantem mówili: prof. Henryk Skarżyński, dr hab. Agata Szkiełkowska, dr hab. inż. Artur Lorens oraz Małgorzata Jeruzalska.

W konferencji. „Niesłyszący w świecie muzyki – najnowsze osiągnięcia nauki i medycyny” uczestniczyło ponad 40 dziennikarzy. Licznym gronem przybyli oni również na koncert galowy, który odbył się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. W efekcie ukazało się prawie 200 doniesień medialnych na temat Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”. Ponadto transmisję koncertu na portalu YouTube obserwowało ponad tysiąc internautów z całego świata, m.in. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Argentyny, Austrii, Australii, Bułgarii, Brazylii, Białorusi, Kanady, Szwajcarii, Czech, Danii, Dominikany, Egiptu, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Indonezji, Irlandii, Izraela, Iraku, Włoch, Macedonii, Meksyku, Malezji, Nowej Zelandii, Polski, Palestyny, Portugalii, Rumunii, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki.