Musical „Przerwana Cisza” – światowa premiera w Warszawskiej Operze Kameralnej. (Słyszę nr wrzesień/październik 5/169/2019)

okladka 5 nr Slysze

Przerwana cisza – Prapremiera w Warszawskiej Operze Kameralnej
Musical, którego prapremiera miała miejsce 14 września, to pierwsze na świecie przedstawienie opowiadające o losach osób, które urodziły się głuche, a jednocześnie obdarzone talentem muzycznym. Dzięki postępowi w nauce i medycynie mogły one rozwijać swoje zdolności i całkowicie poświęcić się temu, co kochają najbardziej – muzyce. Jednak ani życie z implantem, ani droga do kariery muzycznej nie były dla nich łatwe. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu musiały walczyć o swoje miejsce wśród ludzi słyszących i w artystycznym świecie. Ich rozterki, wzloty i upadki stanowią temat libretta, które napisał prof. Henryk Skarżyński, inspirując się doświadczeniami swoich pacjentów. Ci najbardziej uzdolnieni muzycznie znaleźli się w obsadzie spektaklu w reżyserii Michała Znanieckiego. Muzykę skomponował prof. Krzesimir Dębski.

Od medycyny do musicalu
Najbardziej mnie cieszy, że na scenie występują moi pacjenci. Kiedy przed 30 laty rozpoczynaliśmy w Polsce program leczenia głuchoty, marzyliśmy, aby ludzie pogrążeni w ciszy cokolwiek słyszeli. Nikt z nas nie przypuszczał wówczas, że dzięki implantom osoby, które urodziły się głuche, będą rozwijać swoje pasje artystyczne, a jak widzimy, mogą śpiewać, grać i tańczyć. Ponadto muzyka stała się ważną częścią terapii po wszczepieniu implantu, mówił prof. Henryk Skarżyński przed prapremierą musicalu „Przerwana cisza”.

Staliśmy się wielką rodziną
Tak mówił reżyser Michał Znaniecki po premierowym spektaklu „Przerwanej ciszy”. To prawda – przez dwa miesiące cały zespół pracujący przy musicalu spotykał się prawie codziennie. Na scenie, za kulisami i w garderobie. Tworzyły się więzy, dzięki którym spektakl nabierał duszy.

Pomysły i inspiracje – O pracy nad musicalem opowiadają autor libretta, kompozytor i reżyser
„Przerwana cisza ” to nie artystyczne hasło, zawołanie czy slogan. To sens mojej 30-letniej pracy naukowej, klinicznej, dydaktycznej i organizacyjnej. Na każdym z tych pól musiałem się zmierzyć z dziesiątkami barier i różnymi przeciwnościami losu. Przerwanie ciszy, w której żyje osoba głucha, było dla mnie wielkim wyzwaniem. Pod tym umownym tytułem kryje się wiele przedsięwzięć. Do niektórych chciałbym nawiązać przy okazji swego rodzaju ukoronowania mojej działalności zawodowej, ale przedstawionej przez pryzmat wybranych przeżyć i rozterek moich własnych oraz tysięcy moich pacjentów i ich rodzin, które mi zaufały. To jednocześnie moje podziękowanie dla nich wszystkich. Dziękuję im, że mnie na tej drodze wspierali.

Ambasadorzy postępu w nauce i medycynie
Występ laureatów Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy” towarzyszył konferencji „European Reaserch & Innovation Days” poświęconej innowacjom i najnowszym technologiom w nauce. Konferencja odbyła się 24 września w Brukseli.

Jak słyszą siedmiolatki?
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu od lat prowadzi szeroko zakrojone badania przesiewowe słuchu dzieci w wieku szkolnym. W ciągu ponad 20 lat objęliśmy nimi ponad 1 mln uczniów. W czerwcu 2019 roku zakończyliśmy jeden z największych z dotychczasowych programów – program badań przesiewowych słuchu siedmiolatków na Mazowszu.

Prof. Piotr H. Skarżyński członkiem Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum
Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitae Sacrum – jedno z najbardziej prestiżowych towarzystw na świecie w tej dziedzinie medycyny – przyjęło w swoje szeregi nowych członków z Polski.

Wektor Specjalny dla prof. Henryka Skarżyńskiego
W Pałacu Zamoyskich, 2 października 2019 r., odbyła się gala z okazji 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji, która stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom. Podczas tej uroczystości zostały wręczone Wektory 30-lecia, a otrzymały je osoby, których osiągnięcia gospodarcze lub wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości w ciągu ostatnich trzech dekad były wyjątkowo znaczące. Wśród wyróżnionych znalazł się prof. Henryk Skarżyński, który otrzymał Wektora Specjalnego.

Media o nas
Media, które informują zwykle o pionierskich operacjach prof. Henryka Skarżyńskiego, tym razem skoncentrowały się na prapremierze musicalu „Przerwana cisza”, do którego profesor Skarżyński napisał libretto. W licznych wywiadach pojawiających się w telewizji, radiu czy na łamach gazet twórcy musicalu, a także występujący w nim artyści podkreślali fakt, że przedstawiona na scenie opowieść powstała w oparciu o historie pacjentów Światowego Centrum Słuchu. Niektórzy z nich nawet wystąpili w spektaklu, który można obejrzeć w Basenie Artystycznym, nowej scenie Warszawskiej Opery Kameralnej.

Muzyka jest we mnie – historia z happy endem
Nie pamięta, kiedy zaczęła śpiewać. – Ja po prostu robiłam to zawsze – mówi Weronika Niczyporuk, pacjentka Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Niedawno wystąpiła w musicalu „Przerwana cisza”, do którego libretto napisał prof. Henryk Skarżyński. – Spełniło się moje wielkie marzenie – powiedziała po prapremierze spektaklu. Teraz czekają ją nowe wyzwania: przeprowadzka do Warszawy i studia.

Symfonia dla pacjenta
Pierwotnie implanty ślimakowe miały pomagać osobom niesłyszącym w czytaniu mowy z ruchu warg. Dzięki wielkiemu postępowi w technologiach medycznych, otochirurgii i inżynierii rehabilitacyjnej, ich użytkownicy nie tylko rozumieją mowę, lecz także mogą czerpać przyjemność ze słuchania złożonych dźwięków, jakimi są utwory muzyczne. O fenomenie odbioru muzyki przez implant mówił podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS.